12η ΚΟΚ.ΜΥΛΟΥ

Acharnés

bench:no
STOP_id:130172
highway:bus_stop
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ

Nearby places

STOP_id:130159
highway:bus_stop
operator:ΟΑΣΑ
STOP_id:130175
highway:bus_stop
operator:ΟΑΣΑ
STOP_id:130018
highway:bus_stop
operator:ΟΑΣΑ
shop:car
addr:street:Φιλαδδελφείας
addr:housenumber:114
STOP_id:130456
highway:bus_stop
operator:ΟΑΣΑ
STOP_id:130007
highway:bus_stop
operator:ΟΑΣΑ
STOP_id:130017
highway:bus_stop
operator:ΟΑΣΑ
STOP_id:130008
highway:bus_stop
operator:ΟΑΣΑ
shop:car_repair
addr:street:Αριστοτέλους
addr:housenumber:94
bench:yes
STOP_id:130160
highway:bus_stop
shelter:yes
operator:ΟΑΣΑ
STOP_id:130016
highway:bus_stop
operator:ΟΑΣΑ
tourism:museum
bench:no
STOP_id:130174
highway:bus_stop
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
STOP_id:130009
highway:bus_stop
operator:ΟΑΣΑ
shop:supermarket
shop:bakery
name:el:Πανος
amenity:pharmacy
dispensing:yes
phone: Link
amenity:restaurant
cuisine:pizza
shop:bakery
shop:confectionery
phone: Link
amenity:fast_food
cuisine:kebab
name:el:Ψητοπωλείο Μικρή Πλατεία
addr:city:Αχαρνές
addr:street:Ξάνθου
addr:country:GR
opening_hours:Mo-Sa 12:00-24:00;Su 18:00-24:00
addr:housenumber:43
shop:confectionery
bench:no
STOP_id:130173
highway:bus_stop
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
STOP_id:130161
highway:bus_stop
operator:ΟΑΣΑ
amenity:public_building
shop:hairdresser
amenity:veterinary
shop:pet
amenity:clinic
addr:street:Αθηνών
addr:housenumber:26
amenity:clinic
addr:street:Αθηνών
addr:housenumber:26
atm:yes
amenity:bank
website: Link
amenity:pharmacy
dispensing:yes