12η Αγίας Παρασκευής

Agía Paraskeví

bus:yes
highway:bus_stop
public_transport:platform
passenger_information_display:no

Nearby places

STOP_id:030046
highway:bus_stop
operator:ΟΑΣΑ
STOP_id:030024
highway:bus_stop
operator:ΟΑΣΑ
bench:yes
STOP_id:030029
highway:bus_stop
shelter:yes
operator:ΟΑΣΑ
STOP_id:030040
highway:bus_stop
operator:ΟΑΣΑ
amenity:restaurant
shop:supermarket
amenity:fast_food
cuisine:kebab
smoking:outside
delivery:yes
operator:Δημήτρης Τσεκούρας
takeaway:yes
drive_through:no
shop:confectionery
phone: Link
addr:street:Ελευθερίου Βενιζέλου
opening_hours:Mo-Su 19:00-23:30
addr:housenumber:31
STOP_id:030039
highway:bus_stop
operator:ΟΑΣΑ
bench:yes
STOP_id:030034
highway:bus_stop
operator:ΟΑΣΑ
bus:yes
highway:bus_stop
public_transport:platform
shop:supermarket
STOP_id:030023
highway:bus_stop
operator:ΟΑΣΑ
amenity:cafe
name:el:Big Spoon
amenity:restaurant
amenity:fast_food
bus:yes
highway:bus_stop
stop_id:030038
public_transport:platform
passenger_information_display:no
STOP_id:030047
highway:bus_stop
operator:ΟΑΣΑ
bench:no
STOP_id:030033
highway:bus_stop
operator:ΟΑΣΑ
subway:yes
railway:station
station:subway
public_transport:stop_position
STOP_id:481194
highway:bus_stop
operator:ΟΑΣΑ
STOP_id:030037
highway:bus_stop
operator:ΟΑΣΑ
amenity:cafe
bus:yes
ref:481194
highway:bus_stop
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform
shop:sports
addr:city:Αγία Παρασκευή
addr:street:Μεσογείων
addr:housenumber:322
shop:confectionery
bus:yes
highway:bus_stop
public_transport:platform
bus:yes
highway:bus_stop
public_transport:platform
bus:yes
highway:bus_stop
public_transport:platform
STOP_id:030413
highway:bus_stop
operator:ΟΑΣΑ
bus:yes
highway:bus_stop
public_transport:platform