12η Ζωοδόχου Πηγής

Peristeri

bus:yes
ref:420014
note:730
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform

Nearby places

bus:yes
ref:732
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
stop_id:420187
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform
bus:yes
bench:yes
highway:bus_stop
operator:ΟΑΣΑ
bus:yes
ref:420286
note:748,891
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform
bus:yes
ref:420203
bench:yes
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
operator:ΟΑΣΑ
route_ref:25;730
trolleybus:yes
public_transport:platform
bus:yes
ref:420067
note:891
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform
bus:yes
ref:420202
note:730
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform
amenity:courthouse
addr:city:Περιστέρι
addr:street:Παρασκευοπούλου
addr:housenumber:16
bus:yes
ref:420009
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
route_ref:24;730
trolleybus:yes
public_transport:platform
bus:yes
highway:bus_stop
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
bus:yes
ref:420102
note:822,823
bench:yes
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform
bus:yes
STOP_id:420253
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
operator:ΟΑΣΑ
route_ref:700;891;892
public_transport:platform
bus:yes
highway:bus_stop
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
bus:yes
ref:420088
note:822,823
bench:yes
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform
tourism:artwork
artwork_type:bust
bus:yes
STOP_id:420254
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
operator:ΟΑΣΑ
route_ref:700;891;892
public_transport:platform
level:0
phone: Link
amenity:restaurant
cuisine:steak_house
smoking:separated
delivery:yes
takeaway:yes
addr:city:Περιστέρι
addr:street:Αιμιλιου Βεακη
addr:postcode:12134
opening_hours:13:00 - 03:00
internet_access:wlan
outdoor_seating:yes
addr:housenumber:41
internet_access:fee:no
level:0
phone: Link
amenity:restaurant
cuisine:steak_house
smoking:separated
delivery:yes
takeaway:yes
addr:city:Περιστέρι
addr:street:Αιμιλιου Βεακη
addr:postcode:12134
opening_hours:13:00 - 03:00
internet_access:wlan
outdoor_seating:yes
addr:housenumber:41
internet_access:fee:no
ref:732
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
stop_id:420194
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform
amenity:bar
name:el:Gold Coffee Retpo
amenity:restaurant
name:en:MAKAROUNES
addr:street:Em. Veaki
bus:yes
highway:bus_stop
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
phone: Link
amenity:cinema
addr:city:Περιστέρι
addr:street:Εθνικής Αντιστάσεως
addr:housenumber:1
phone: Link
amenity:cafe
addr:street:Μεγάλου Αλεξάνδρου
addr:postcode:121 33
opening_hours:Mo-Su 10:00-02:00
internet_access:wlan
addr:housenumber:73
phone: Link
amenity:cafe
addr:street:Μεγάλου Αλεξάνδρου
addr:postcode:121 33
opening_hours:Mo-Su 10:00-02:00
internet_access:wlan
addr:housenumber:73