ზედა ღვარდია

Tqibuli

place:village
name:en:Zeda Ghvardia
name:ka: ზედა ღვარდია
name:ru:Зеда Гвардиа

Nearby places

place:village
name:en:Zeda Ghvardia
name:ka: ზედა ღვარდია
name:ru:Зеда Гвардиа