bánh xèo miền trung huyền chi

Ho-Chi-Minh-Stadt

amenity:restaurant
addr:street:Phan Huy ích
addr:housenumber:102

Nearby places

highway:bus_stop
note:2-6B Trường Chinh
highway:bus_stop
addr:street:Trường Chinh
addr:housenumber:2-6B
note:1/17A Trường Chinh
highway:bus_stop
addr:street:Trường Chinh
addr:housenumber:1/17A
amenity:school
addr:street:Nguyễn Văn Quá
amenity:restaurant
amenity:atm
email: Link
phone: Link
name:en:Ngoc Thanh Van Hotel
name:vi:Khách Sạn Ngọc Thanh Vân
tourism:hotel
website: Link
operator:Công Ty TNHH TM Siêu Cường Việt Nam
addr:street:Phạm Văn Bạch
addr:postcode:70000
opening_hours:24/7
internet_access:wlan
addr:housenumber:709
email: Link
phone: Link
name:en:Ngoc Thanh Van Hotel
name:vi:Khách Sạn Ngọc Thanh Vân
tourism:hotel
website: Link
operator:Công Ty TNHH TM Siêu Cường Việt Nam
addr:street:Phạm Văn Bạch
addr:postcode:70000
opening_hours:24/7
internet_access:wlan
addr:housenumber:709
amenity:fast_food
amenity:school
addr:street:Phan Huy ích
addr:housenumber:160/72
amenity:school
name:vi:THCS _ THPT BẠCH ĐẰNG
addr:street:hẻm 160
addr:housenumber:160/72 P.H.Ích
amenity:post_office
name:vi:F2N 2 nap betong
addr:street:Phan Huy ích
addr:housenumber:148
amenity:post_office
name:vi:F2N 2 nap betong 0.6x1.2
addr:street:Phan Huy ích
addr:housenumber:hẻm 160
amenity:post_office
name:vi:F2N 2 nap sắt 0.7x1.2m nắp hư
addr:street:Phan Huy ích
addr:housenumber:162
amenity:restaurant
addr:street:Tân Sơn
addr:housenumber:C12/1
shop:convenience
name:vi:Kim chi 642 phạm văn bạch gv
amenity:post_office
name:vi:F2N 2 nap betong 0.6x1.2
addr:street:Nguyễn Tư Giản
amenity:post_office
name:vi:F2N 2 betong 0.7m
addr:street:Phan Huy ích
addr:housenumber:204
amenity:restaurant
addr:street:Phan Huy ích
addr:housenumber:102
shop:convenience
name:vi:745/198 quang trung gv
amenity:post_office
name:vi:F2N 2 nap sat 0.6m
addr:street:Bùi Quang Là
amenity:cafe
name:vi:tra sua happy 232 phan huy ich gv
amenity:post_office
name:vi:F2N 2 nap sat 0.7m
addr:street:Phan Huy ích
addr:housenumber:230
shop:convenience
name:vi:niem tin 745/166 quang trung gv
highway:bus_stop
shop:convenience
name:vi:712 pham van bach gv
amenity:post_office
name:vi:F2N 2 nap sắt 0.6m
addr:street:Phan Huy ích
amenity:post_office
name:vi:F2N sat 0.7m mòn
addr:street:Phan Huy ích
addr:housenumber:246
amenity:school
addr:street:Nguyễn Văn Quá
addr:housenumber:371A
amenity:bar
addr:street:Phan Huy ích
amenity:cafe
name:vi:anh khoa
amenity:atm
amenity:post_office
name:vi:F2N 2 nap betong 0.6m
addr:street:Phan Huy ích
addr:housenumber:284
email: Link
phone: Link
leisure:fitness_centre
name:vi:Spa Dáng Ngọc
addr:street:DD5
internet_access:wlan
addr:housenumber:68
email: Link
phone: Link
leisure:fitness_centre
name:vi:Spa Dáng Ngọc
addr:street:DD5
internet_access:wlan
addr:housenumber:68
amenity:post_office
name:vi:F2N betong 0.7m
addr:street:Phan Huy ích
addr:housenumber:290
shop:convenience
name:vi:138/42 Nguyen Duy Cung gv
shop:convenience
name:vi:162 nguyen duy cung
amenity:post_office
name:vi:F2N 2 betong 0.6m
addr:street:Phan Huy ích
addr:housenumber:332
amenity:post_office
name:vi:F2N betong 0.7m
addr:street:Phan Huy ích
addr:housenumber:334
amenity:school
addr:street:Dông Hưng Thuận 30
addr:housenumber:khu phố 4
amenity:school
addr:street:phan văn hớn
addr:housenumber:95