"State-run" Food Shop No 37

amenity:restaurant
cuisine:vietnamese
name:vi:Quán cơm Mậu dịch
addr:city:Hà Nội
addr:street:Nam Tràng
addr:country:VN
addr:district:Ba Đình Trúc Bạch Ba Đình
addr:housenumber:37
addr:subdistrict:Trúc Bạch

Nearby places

tourism:hotel
addr:street:Hàng Mã
addr:housenumber:91
highway:bus_stop
amenity:atm
addr:street:Hàng Đồng
addr:country:VN
addr:district:Hoàn Kiếm
addr:housenumber:1
shop:department_store
addr:street:Hàng Gà
addr:housenumber:1
tourism:hotel
addr:city:Hà Nội
addr:country:VN
name:de:Tu Linh Legend Hotel
name:en:Tu Linh Legend Hotel
name:vi:Tu Linh Legend Hotel
tourism:hotel
internet_access:wlan
shop:department_store
addr:street:Hàng Cót
addr:housenumber:62
name:de:Tu Linh Legend Hotel
name:en:Tu Linh Legend Hotel
name:vi:Tu Linh Legend Hotel
tourism:hotel
internet_access:wlan
tourism:hotel
addr:city:Hà Nội
addr:country:VN
shop:cosmetics
shop:convenience
addr:street:Lý Nam Đế
addr:housenumber:79
shop:department_store
addr:street:Phùng Hưng
addr:housenumber:61
shop:department_store
addr:street:Hàng Cót
addr:housenumber:60
shop:department_store
addr:street:Hàng Cót
addr:housenumber:73
amenity:atm
addr:street:Hàng Lược
addr:country:VN
addr:district:Hoàn Kiếm
addr:housenumber:22
highway:bus_stop
name:en:1,36
name:es:1,36
name:vi:1,36
name:de:Zitadelle Thăng Long
name:en:Hanoi Citadel
name:vi:Hoàng thành Thăng Long
tourism:attraction
alt_name:Tử cấm thành Thăng Long
wikidata:Q206219
addr:city:Hà Nội
wikipedia:vi:Hoàng thành Thăng Long
alt_name:en:Imperial Citadel of Thăng Long
alt_name:vi:Tử cấm thành Thăng Long
addr:country:VN
shop:convenience
addr:street:Lý Nam Đế
addr:housenumber:69
shop:department_store
addr:street:Hàng Cót
addr:housenumber:46
shop:bakery
addr:street:Nguyễn Thiện Thuật
addr:housenumber:5B
place:locality
name:de:Ba Dinh-Platz
name:en:Ba Dinh Square
name:vi:Quảng trường Ba Đình
name:zh:巴亭广场
tourism:attraction
wikidata:Q2234574
wikipedia:vi:Quảng trường Ba Đình
name:vi-hani:廣場?亭
name:zh-hans:巴亭广场
name:zh-hant:巴亭廣場
phone: Link
amenity:cafe
addr:street:Hàng Cót
opening_hours:Mo-Su 08:00-23:00
internet_access:wlan
addr:housenumber:39
phone: Link
amenity:cafe
addr:street:Hàng Cót
opening_hours:Mo-Su 08:00-23:00
internet_access:wlan
addr:housenumber:39
phone: Link
amenity:restaurant
name:en:Nhatly restaurant
name:vi:Lẩu dê nhất ly
addr:country:VN
addr:housenumber:15a Hàng cót
amenity:place_of_worship
religion:muslim
addr:city:Hà Nội
addr:street:Hàng Lược
addr:country:VN
addr:district:Hoàn Kiếm
addr:housenumber:12
shop:department_store
addr:street:Hàng Cót
addr:housenumber:42b
amenity:cafe
addr:street:Cầu Đông
amenity:marketplace
name:en:Market
shop:hairdresser
internet_access:wlan
shop:hairdresser
internet_access:wlan
highway:bus_stop