"Kiss Bar"

Jerewan

phone :Link
amenity:bar

Nearby places

email: Link
phone: Link
rooms:115
name:en:"Silachi" Hottel
name:hy:Սիլաչի
name:ru:"Silachi" Hottel
tourism:hotel
website: Link
addr:city:Երևան
addr:street:Տիգրան Մեծի պողոտա
addr:postcode:0018
internet_access:yes
addr:housenumber:20/2
internet_access:fee:no
phone: Link
amenity:fast_food
delivery:yes
tourism:guest_house
atm:yes
amenity:bank
name:en:ABB
name:hy:ՀայԲիզնեսԲանկ
operator:ArmBussinessBank
addr:city:Երևան
addr:street:Երվանդ Քոչարի փողոց
addr:housenumber:24/4
atm:yes
amenity:bank
shop:travel_agency
email: Link
phone: Link
website: Link
addr:city:Երևան
addr:street:Երվանդ Քոչարի փողոց
addr:postcode:0070
addr:housenumber:23/7
shop:pet
name:en:"Zoo Ashkhar"
name:ru:"Зоо Мир"
addr:city:Երևան
addr:street:Երվանդ Քոչարի փողոց
addr:postcode:0070
addr:housenumber:19/7
email: Link
phone: Link
amenity:bank
name:en:"SEF"
name:hy:ՍԵՖ
name:ru:"СЕФ"
website: Link
addr:city:Երևան
addr:street:Երվանդ Քոչարի փողոց
addr:postcode:0070
opening_hours:Mo-Fr 9:00-18:00
addr:housenumber:19/19
shop:mobile_phone
office:telecommunication
amenity:pharmacy
name:hy:Կանաչ Դեղատուն
name:ru:Аптека
opening_hours:24/7
phone: Link
tourism:hostel
addr:city:Երևան
addr:street:Խորենացու փողոց
addr:housenumber:30/72
atm:yes
amenity:bank
operator:ArmEkonomBank
shop:mobile_phone
website: Link
shop:hairdresser
phone: Link
amenity:bank
name:en:"ConveseBank" (Kilikia branch)
opening_hours:Mo-Fr 9:30-17:00; Sa 10:00-14:30
tourism:hostel
shop:clothes
operator:Hagusti Ashxarh
name:hy:Կե. 24
tourism:artwork
phone: Link
tourism:hotel
phone: Link
amenity:restaurant
cuisine:pizza
name:en:"Pizza di Roma"
name:ru:"Pizza di Roma"
opening_hours:Mo-Su 10:00-00:00
shop:department_store
shop:supermarket
email: Link
phone: Link
amenity:restaurant
cuisine:regional
name:en:"Artashi Mot"
name:ru:"Artashi Mot"
smoking:yes
website: Link
delivery:yes
addr:city:Երևան
addr:street:Երվանդ Քոչարի փողոց
addr:postcode:0070
opening_hours:Mo-Sa 9:00-10:00
outdoor_seating:no
addr:housenumber:9/5