"Smakosz" Pierogi tradycyjne

Zamość

phone :Link
amenity:fast_food
name:pl:"Smakosz" Pierogi tradycyjne

Nearby places

tourism:viewpoint
tourism:attraction
historic:memorial
tourism:attraction
tourism:viewpoint
phone: Link
name:en:Rest rooms OSiR
name:pl:Pokoje gościnne OSiR
tourism:hotel
website: Link
addr:postcode:22-400
amenity:fast_food
addr:city:Zamość
addr:street:Marszałka Józefa Piłsudskiego
addr:housenumber:1
shop:beauty
phone: Link
name:pl:M&M Galeria Urody
opening_hours:Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 08:00-16:00
tourism:viewpoint
amenity:school
addr:city:Zamość
addr:street:Peowiaków
addr:housenumber:30a
shop:florist
name:pl:Parkowa
opening_hours:Mo-Sa 08:00-17:00; Su 10:00-14:00
email: Link
phone: Link
name:pl:Królewska Kwatera
tourism:guest_house
website: Link
amenity:school
addr:city:Zamość
addr:street:Peowiaków
addr:housenumber:30a
bench:yes
highway:bus_stop
name:en:Piłsudskiego no. 92 Os. Planty
shelter:yes
website: Link
operator:MZK Zamość
public_transport:stop_position
phone: Link
amenity:dentist
amenity:atm
atm_ref:ML8562A
operator:Euronet Sp. z o.o.
addr:city:Zamość
addr:street:Peowiaków
opening_hours:24/7
millennium:ref:18250
millennium:date:2009-05-21 17:13:02
addr:housenumber:9
millennium:network:Millennium
millennium:subtype:Euronet
atm:yes
amenity:bank
addr:city:Zamość
addr:street:Peowiaków
opening_hours:Mo-Fr 09:00-17:00
millennium:ref:20778
millennium:date:2009-09-14 14:49:45
addr:housenumber:9
millennium:usługi:Millennium
amenity:doctors
opening_hours:Tu-Fr 08:00-14:00; Mo 12:00-18:00
shop:convenience
amenity:fuel
toilets:yes
fuel:lpg:yes
operator:Statoil
addr:street:Peowiaków
fuel:diesel:yes
addr:postcode:22-400
opening_hours:24/7
compressed_air:yes
fuel:octane_95:yes
fuel:octane_98:yes
addr:housenumber:9a
shop:convenience
amenity:fuel
toilets:yes
fuel:lpg:yes
operator:Statoil
addr:street:Peowiaków
fuel:diesel:yes
addr:postcode:22-400
opening_hours:24/7
compressed_air:yes
fuel:octane_95:yes
fuel:octane_98:yes
addr:housenumber:9a
amenity:atm
operator:Euronet Sp. z o.o.
opening_hours:24/7
highway:bus_stop
name:en:Peowiaków no. 96 PRD
website: Link
operator:MZK Zamość
public_transport:stop_position
amenity:dentist
opening_hours:Tu-Th 14:00-19:00; Mo, Fr 08:00-12:30
amenity:car_wash
addr:street:Peowiaków
addr:housenumber:9a
phone: Link
amenity:clinic
name:en:Non-Public Health Care Facility For Disabled Children
name:pl:NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych "Krok za krokiem"
website: Link
phone: Link
amenity:clinic
name:en:Non-Public Health Care Facility For Disabled Children
name:pl:NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych "Krok za krokiem"
website: Link
shop:florist
name:pl:Sunflower
opening_hours:Mo-Fr 08:00-18:00; Sa 08:00-17:00; Su 10:00-14:00
shop:car_parts
phone: Link
name:pl:Autotex
addr:street:Peowiaków
opening_hours:Mo-Fr 08:00-17:00; Sa 08:00-14:00
addr:housenumber:7
highway:bus_stop
name:en:Peowiaków no. 95 Szpital
website: Link
operator:MZK Zamość
public_transport:stop_position
shop:car_repair
phone: Link
name:pl:Stacja Obsługi Pojazdów
addr:street:Peowiaków
opening_hours:Mo-Fr 07:00-15:00
addr:housenumber:7
bench:yes
highway:bus_stop
name:en:Peowiaków no. 94 Szpital
shelter:yes
website: Link
operator:MZK Zamość
public_transport:stop_position
shop:convenience
amenity:fuel
toilets:yes
fuel:lpg:yes
operator:PKN Orlen
addr:street:Sadowa
fuel:diesel:yes
opening_hours:24/7
compressed_air:yes
fuel:octane_95:yes
fuel:octane_98:yes
addr:housenumber:8
shop:convenience
amenity:fuel
toilets:yes
fuel:lpg:yes
operator:PKN Orlen
addr:street:Sadowa
fuel:diesel:yes
opening_hours:24/7
compressed_air:yes
fuel:octane_95:yes
fuel:octane_98:yes
addr:housenumber:8
email: Link
phone: Link
amenity:restaurant
name:pl:Balaboom
website: Link
addr:street:Sadowa
addr:postcode:22-400
opening_hours:Mo-Fr 10:00-22:00; Sa-Su 10:00-00:00
addr:housenumber:8
amenity:bank
name:pl:Bank BPS
operator:Grupa BPS
opening_hours:Mo-Fr 09:00-17:00
phone: Link
tourism:attraction
addr:street:Dzieci Zamojszczyzny
amenity:clinic
name:en:Pulmonology Ward
amenity:clinic
name:en:Pulmonology Ward
amenity:clinic
name:en:Paediatric Ward
amenity:clinic
name:en:Paediatric Ward
amenity:doctors
name:en:Specialist Clinics
amenity:clinic
name:en:Palliative Care Ward
name:pl:Oddzial Medycyny Paliatywnej
amenity:clinic
name:en:Palliative Care Ward
name:pl:Oddzial Medycyny Paliatywnej