1000+1 Νύχτες

Kallithea

shop:convenience
addr:city:Καλλιθέα
addr:street:Επαμεινώνδα

Nearby places

amenity:cafe
wheelchair:limited
outdoor_seating:yes
amenity:ice_cream
outdoor_seating:yes
bus:yes
ref:380023
note:126
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform
bus:yes
ref:380042
note:126
bench:yes
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform
bus:yes
ref:380016
note:229,Α2
bench:yes
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform
bus:yes
ref:380022
note:126
bench:yes
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform
bus:yes
ref:380003
note:229,Α2
bench:yes
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform
bus:yes
ref:380107
note:130,217,860,Α1,Β1
bench:yes
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform
bus:yes
ref:380043
note:126
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform
bus:yes
ref:380021
note:126
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform
phone: Link
amenity:restaurant
cuisine:greek
website: Link
addr:city:Παλαιό Φάληρο
addr:street:Πεντέλης
addr:postcode:17564
outdoor_seating:yes
addr:housenumber:8
amenity:restaurant
delivery:no
takeaway:only
bus:yes
ref:380044
note:126
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform
amenity:theatre
name:en:Greek National Opera
theatre:genre:opera
bus:yes
ref:380002
note:229,Α2
bench:yes
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform
bus:yes
ref:380017
bench:yes
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
operator:ΟΑΣΑ
route_ref:229;Α2
public_transport:platform
bus:yes
ref:240012
note:130,217,Α1,Β1
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform
amenity:toilets
bus:yes
ref:380020
note:126
bench:yes
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform
phone: Link
amenity:community_centre
name:en:Stavros Niarchos Foundation Cultural Center
website: Link
addr:street:Leof. Andrea Siggrou 364, Kallithea 176 74
opening_hours:Mo-Su 06:00-00:00
internet_access:wlan
phone: Link
amenity:community_centre
name:en:Stavros Niarchos Foundation Cultural Center
website: Link
addr:street:Leof. Andrea Siggrou 364, Kallithea 176 74
opening_hours:Mo-Su 06:00-00:00
internet_access:wlan
phone: Link
amenity:community_centre
name:en:Stavros Niarchos Foundation Cultural Center
website: Link
addr:street:Leof. Andrea Siggrou 364, Kallithea 176 74
opening_hours:Mo-Su 06:00-00:00
internet_access:wlan
bus:yes
ref:380045
note:126
bench:yes
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform
amenity:kindergarten
amenity:restaurant
cuisine:seafood
name:en:Pezoulas
addr:city:Καλλιθέα
addr:street:Πεισιστράτου
outdoor_seating:yes
addr:housenumber:11