12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου

Vrilissia

amenity:school
building:yes

Nearby places

bus:yes
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
stop_id:480283
operator:ΟΑΣΑ
route_ref:421
public_transport:platform
passenger_information_display:no
bus:yes
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
stop_id:481204
operator:ΟΑΣΑ
route_ref:421
public_transport:platform
passenger_information_display:no
bus:yes
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
stop_id:480078
operator:ΟΑΣΑ
route_ref:421
public_transport:platform
passenger_information_display:no
subway:yes
railway:station
station:subway
public_transport:stop_position
amenity:fast_food
website: Link
addr:city:Chalandri
wheelchair:yes
addr:street:Aghias Paraskevis
addr:postcode:15234
addr:housenumber:121A
bus:yes
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
stop_id:480079
operator:ΟΑΣΑ
route_ref:421
public_transport:platform
amenity:cafe
website: Link
addr:city:Chalandri
wheelchair:limited
addr:street:Aghias Paraskevis
addr:postcode:15234
addr:housenumber:117
level:0
amenity:fast_food
wheelchair:yes
bus:yes
bench:no
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:no
stop_id:480080
operator:ΟΑΣΑ
route_ref:421
public_transport:platform
shop:bakery
name:el:Τζαγκαρακης
shop:bakery
name:el:Τζαγκαρακης
bus:yes
ref:480062
note:19,404,451,461
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
trolleybus:yes
public_transport:platform
bus:yes
ref:480173
note:19,404,450,460
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
trolleybus:yes
public_transport:platform
bus:yes
ref:480282
note:19,404,451,461
bench:yes
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
operator:ΟΑΣΑ
trolleybus:yes
public_transport:platform
amenity:restaurant
name:en:Peri Ousias
addr:city:χαλάνδρι
addr:street:Θησέως
addr:postcode:15234
addr:housenumber:25
amenity:fuel
bus:yes
ref:480069
note:19,450,460
bench:yes
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
operator:ΟΑΣΑ
trolleybus:yes
public_transport:platform
bus:yes
ref:481205
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
operator:ΟΑΣΑ
route_ref:19;404;450;460
trolleybus:yes
public_transport:platform
bus:yes
ref:480074
note:19,451,461
bench:yes
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
operator:ΟΑΣΑ
trolleybus:yes
public_transport:platform
shop:bakery
name:el:Νομικος
bus:yes
ref:480067
note:19,404,450,460
bench:yes
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
operator:ΟΑΣΑ
trolleybus:yes
public_transport:platform
highway:bus_stop
shelter:no
STOP_id:481170
highway:bus_stop
operator:ΟΑΣΑ
subway:yes
railway:station
station:subway
public_transport:stop_position
bus:yes
ref:481206
note:405,450,460
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform
bus:yes
ref:480060
note:19,404,450,460
bench:yes
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
operator:ΟΑΣΑ
trolleybus:yes
public_transport:platform
bus:yes
ref:480144
note:450,451,460,461
bench:yes
covered:yes
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform
amenity:cinema
open_air:yes
bus:yes
ref:480147
bench:yes
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:yes
operator:ΟΑΣΑ
route_ref:447;461
public_transport:platform
bus:yes
ref:480157
note:404,447,460
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform