12ος Δημοτικός Σταθμός Φαλήρου

Moskháton

amenity:school

Nearby places

shop:butcher
phone: Link
website: Link
addr:city:Πειραιάς
addr:street:Αλέξανδρου Παπαναστασίου
addr:housenumber:37
brand:EKO
amenity:fuel
addr:city:Πειραιάς
addr:street:Αλέξανδρου Παπαναστασίου
addr:country:GR
addr:postcode:185 33
addr:housenumber:28-30
ref:400412
bench:no
highway:bus_stop
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
trolleybus:yes
public_transport:platform
ref:400423
bench:no
highway:bus_stop
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
trolleybus:yes
public_transport:platform
amenity:bar
amenity:bar
amenity:bar
addr:city:Πειραιάς
addr:street:Ίδης
addr:postcode:185 34
addr:housenumber:18
amenity:bar
website: Link
addr:city:Πειραιάς
addr:street:Αλέξανδρου Παπαναστασίου
addr:housenumber:60
bus:yes
ref:400064
highway:bus_stop
route_ref:915
public_transport:platform
bus:yes
ref:400065
highway:bus_stop
route_ref:915
public_transport:platform
amenity:restaurant
cuisine:greek
addr:city:Πειραιάς
addr:street:Ίδης
addr:country:GR
addr:housenumber:10
bus:yes
ref:400068
bench:yes
highway:bus_stop
shelter:yes
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:platform
bus:yes
ref:400067
highway:bus_stop
route_ref:915
public_transport:platform
ref:400413
bench:no
source:geodata.gov.gr
STOP_id:400413
highway:bus_stop
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
trolleybus:yes
public_transport:platform
note:Also serves coffee, drinks, pizza.
amenity:restaurant
cuisine:mediterranean
tourism:viewpoint
operator:Λαδόκολλα
addr:postcode:185 33
contact:phone: Link
contact:website: Link
note:Also serves coffee, drinks, pizza.
amenity:restaurant
cuisine:mediterranean
tourism:viewpoint
operator:Λαδόκολλα
addr:postcode:185 33
contact:phone: Link
contact:website: Link
ref:400422
bench:no
highway:bus_stop
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
trolleybus:yes
public_transport:platform
bus:yes
ref:400066
highway:bus_stop
route_ref:915
public_transport:platform
ref:400421
bench:no
source:geodata.gov.gr
highway:bus_stop
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
trolleybus:yes
public_transport:platform
bus:yes
ref:400069
highway:bus_stop
route_ref:915
public_transport:platform
ref:400414
bench:no
source:geodata.gov.gr
highway:bus_stop
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
trolleybus:yes
public_transport:platform
ref:400420
bench:no
source:geodata.gov.gr
STOP_id:400420
highway:bus_stop
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
trolleybus:yes
public_transport:platform
ref:400415
bench:no
source:geodata.gov.gr
STOP_id:400415
highway:bus_stop
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
trolleybus:yes
public_transport:platform