12ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου

Galátsi

amenity:school

Nearby places

amenity:hospital
addr:city:Αθήνα
addr:street:Αγίας Ζώνης 39
addr:postcode:11256
amenity:hospital
addr:city:Αθήνα
addr:street:Αγίας Ζώνης 39
addr:postcode:11256
bus:yes
highway:bus_stop
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:stop_position
bus:yes
ref:2;4
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:no
stop_id:061071
operator:ΟΑΣΑ
trolleybus:yes
public_transport:platform
shop:funeral_directors
religion:christian
addr:city:Αθήνα
addr:street:Πατησίων
denomination:greek_orthodox
addr:housenumber:208
bus:yes
ref:2;4;036
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:no
stop_id:061066
operator:ΟΑΣΑ
trolleybus:yes
public_transport:platform
shop:shoes
addr:city:Αθήνα
addr:street:Πατησίων
addr:housenumber:210
phone: Link
amenity:theatre
addr:city:Αθήνα
addr:street:Απειράνθου και Λέσβου 8
shop:supermarket
website: Link
bus:yes
highway:bus_stop
shelter:no
operator:ΟΑΣΑ
public_transport:stop_position
email: Link
phone: Link
amenity:arts_centre
website: Link
addr:city:Αθήνα
addr:street:Λέσβου
addr:postcode:11256
addr:housenumber:15
ref:2;4
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:no
stop_id:061068
operator:ΟΑΣΑ
trolleybus:yes
public_transport:platform
shop:electronics
addr:city:Αθήνα
addr:street:Ιωάννου Δροσοπούλου
addr:housenumber:122
shop:pet
addr:city:Αθήνα
addr:street:Πατησίων
addr:housenumber:216
bus:yes
ref:2;4
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:no
stop_id:061070
operator:ΟΑΣΑ
trolleybus:yes
public_transport:platform
bus:yes
ref:2;4;036
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:no
stop_id:061067
operator:ΟΑΣΑ
trolleybus:yes
public_transport:platform
ref:2;4
highway:bus_stop
network:ΟΣΥ
shelter:no
stop_id:061069
operator:ΟΑΣΑ
trolleybus:yes
public_transport:platform
bus:yes
highway:bus_stop
stop_id:060478
operator:ΟΑΣΑ
passenger_information_display:yes
bus:yes
highway:bus_stop
shop:clothes
clothes:women
addr:city:Αθήνα
addr:street:Πατησίων
addr:housenumber:220Α
shop:supermarket
addr:city:Αθήνα
addr:street:Πατησίων
addr:housenumber:220
shop:clothes
addr:city:Αθήνα
addr:street:Πατησίων
addr:housenumber:220
shop:mobile_phone
addr:city:Αθήνα
addr:street:Πατησίων
addr:housenumber:207
shop:convenience
addr:city:Αθήνα
addr:street:Πατησίων
addr:housenumber:209
bus:yes
ref:3;5;11;14;054;608;Α8;Β8
highway:bus_stop
shelter:yes
stop_id:060878
operator:ΟΑΣΑ
trolleybus:yes
public_transport:platform
passenger_information_display:yes
shop:optician
addr:city:Αθήνα
addr:street:Πατησίων
shop:electronics
addr:city:Αθήνα
addr:street:Πατησίων
addr:housenumber:211
shop:clothes
clothes:women
addr:city:Αθήνα
addr:street:Πατησίων
addr:housenumber:228
amenity:cafe
shop:confectionery
addr:city:Αθήνα
addr:street:Πατησίων
addr:housenumber:211
shop:hairdresser
addr:city:Αθήνα
addr:street:Πατησίων
addr:housenumber:211
shop:travel_agency
addr:city:Αθήνα
addr:street:Πατησίων
addr:housenumber:230
shop:florist
addr:city:Αθήνα
addr:street:Πατησίων
addr:housenumber:230
bus:yes
highway:bus_stop
public_transport:platform