Konchadi Radha Shyne Government Higher Primary School, Kharvikeri, Gangolli

amenity:school
name:kn:ಕೊಂಚದಿ ರಾಧ ಶೈನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ

Nearby places

amenity:school
name:kn:ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮೇರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ
amenity:school
name:kn:ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
amenity:school
name:kn:ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
amenity:school
name:kn:ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು
amenity:school
name:kn:ಕೊಂಚದಿ ರಾಧ ಶೈನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ