1000 წვრილმანი (1000 Tsvrilmani)

Rustawi

shop:doityourself
source:JumpStart International
name:en:1000 Tsvrilmani
name:ka:1000 წვრილმანი

Nearby places

shop:supermarket
source:JumpStart International
name:ka:GNG მაღაზია
addr:street:ხალხთა მეგობრობის გამზირი
addr:housenumber:10
source:JumpStart International
amenity:pharmacy
name:en:Aversi
name:ka:ავერსი
shop:pet
source:JumpStart International
name:en:Animal Store
name:ka:ცხოველები
shop:hairdresser
source:JumpStart International
name:en:Nini
name:ka:ნინი
atm:yes
source:JumpStart International
amenity:bank
name:en:Bank of Georgia
name:ka:საქართველოს ბანკი
source:JumpStart International
amenity:pharmacy
name:en:Aversi
name:ka:ავერსი
source:www.rustavi.ge
highway:bus_stop
name:en:Church
source:www.rustavi.ge
highway:bus_stop
name:en:Church
source:www.rustavi.ge
highway:bus_stop
name:en:Central post office
tourism:artwork
shop:convenience
source:JumpStart International
name:en:Gold
name:ka:გოლდი
shop:convenience
source:JumpStart International
name:en:Gantiadi
name:ka:განთიადი
name:ru:Гантиади
shop:hairdresser
source:JumpStart International
name:en:Lux
name:ka:ლუქსი
shop:hairdresser
source:JumpStart International
name:en:Eva
name:ka:ევა
name:ru:Эва
shop:convenience
source:JumpStart International
name:en:Market
name:ka:მარკეტი
name:ru:Магазин
atm:yes
source:JumpStart International
amenity:bank
name:en:TBC Bank
name:ka:თიბისი ბანკი
source:www.rustavi.ge
highway:bus_stop
name:en:TBC Bank
shop:convenience
source:JumpStart International
name:en:Market
name:ka:მარკეტი
name:ru:Магазин
shop:convenience
source:JumpStart International
name:en:Eldorado
name:ka:ელდორადო
source:JumpStart International
amenity:pharmacy
name:en:mFarma
name:ka:მფარმა
shop:hardware
source:JumpStart International
name:en:Vestel
name:ka:ვესტელი
source:JumpStart International
amenity:pharmacy
name:en:PSP
name:ka:პსპ
shop:convenience
source:JumpStart International
name:en:Nikora
name:ka:ნიკორა
name:ru:Никора
atm:yes
source:JumpStart International
amenity:bank
name:en:Bank Republic
name:ka:ბანკი რესპუბლიკა
shop:convenience
source:JumpStart International
name:en:Market
name:ka:მარკეტი
name:ru:Магазин
amenity:fire_station
name:ka:112
amenity:police
name:ka:პრობაცია